Bulletin-4
Bulletin-4

TCC Bulletin nr. 4 schooljaar 2013-2014

Via deze nieuwsbrief informeren we alle medewerkers van Twents Carmel College over wat er speelt op de hoofdvestiging en in de directieraad. In deze nieuwsbrief:

  • Onderwerpen uit de directieraad (11 en 25 maart, 8 en 22 april)
  • Onderwerpen uit de vergadering van de CMR (14 april)
  • Management Conferentie
  • Bezoek College van Bestuur (17 maart)
  • Voorlichting ABP geslaagd
  • Activiteiten rondom het 15-jarig bestaan van het TCC
  • Onderhandelingsakkoord als opmaat naar nieuwe CAO
  • Vakantieregeling 2014-2015

Uit de directieraad

 


 

Kaderstellende contacttijdentabel onderbouw TCC, Beleidsplan Onderwijs en ICT, Samen Opleiden en de Meerjaren-begroting 2014- 2017 zijn onderwerpen die tijdens de directieraad aan de orde geweest zijn en komen in dit bulletin bij de Vergadering CMR en Bezoek CvB terug.

Zelfevaluatie

Op de locaties wordt in de maanden april en mei gewerkt aan de totstandkoming van de ZE- rapportages. In de maand juni zullen vervolgens visitatie- commissies de scholen bezoeken. Deze commissies bestaan onder andere uit de leden van de Omgevingsraad van het TCC. De resultaten van deze visitaties zullen
vervolgens in de vorm van bevindingen, conclusies en aanbevelingen aan de locatiedirectie worden teruggegeven. Het visitatietraject wordt extern begeleid door Roel van Asselt, voormalig lector Instroom- management & Aansluiting Saxion Hogescholen.

Beleidsplan Onderwijs en ICT

De Directieraad heeft in overleg met het Platform ICT waarin ook ICT- coaches vanuit alle locaties vertegenwoordigd zijn, een Beleidsplan Onderwijs en ICT opgesteld. Hierbij is onder meer gebruik gemaakt de onderwijsvisie zoals verwoord in het Beleidsplan Rector en van twee rapporten vanuit Kennisnet: het Trendrapport 2014, Technologiekompas voor het onderwijs en Vier in Balans monitor 2013. Besprekingen op locaties met alle ICT-coaches hebben geleid tot bijstelling van het nu voorliggende rapport. Tijdens de vergadering heeft een informatieve bespreking plaatsgevonden. In de volgende vergadering kan de instemmings- vraag met betrekking tot het definitieve beleidsplan aan de orde komen.

CMR Vergadering

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.