Bulletin 5

EXAMENUITSLAGEN

 

De slaagpercentages van het Centraal Examen (CE) voor het eerste tijdvak (dus zonder de herexamens) zijn als volgt:
 
Lyceumstraat
HAVO 85,4 %
VWO 88,1 %
- Atheneum 87,1 %
- Gymnasium 92,9 %

De Thij
HAVO 85,6 %
VWO 94,4 %
- Atheneum 93,1 %
- Gymnasium 100 %
 
Potskampstraat
VMBO-totaal 91,8 %
- TGL 91,5 %
- KBL 94,3 %
- BBL 90,8 %
 
Losser
VMBO-TGL 89,4 %
 
In de laatste uitgave van het TCC-Bulletin in dit schooljaar worden de definitieve slaagpercentages en de gegevens voor de School van Praktijkonderwijs weergegeven.

UIT DE DIRECTIERAAD

Taakbeleid

In de directieraadvergadering is gesproken over de stand van zaken betreffende de ontwikkeling van het taakbeleid op onze locaties. Binnen de Stichting Carmelcollege is in 2014 een kaderstellend taakbeleid vastgesteld. Onze CMR heeft met dit kaderstellend taakbeleid ingestemd. Op basis daarvan hebben er in de afgelopen periode processen plaats gevonden om te komen tot een locatie-eigen taakbeleid passend bij de organisatorische en onderwijskundige inrichting van de locaties. Voor de locaties Denekamp, Losser en Praktijkonderwijs is dit minder omvattend, omdat in globale termen het vigerende taakbeleid al past binnen het kaderstellend taakbeleid. Voor de overige locaties is dit proces wat meer omvattend. Inmiddels zijn alle locaties zover dat de 83 uur deskundigheidsbevordering zichtbaar in taakbeleid verwerkt is. Iedere locatie gaat nu weer verder aan de slag, waarbij locaties De Thij en Lyceumstraat veelal samen optrekken in verband met de samenvoeging over een aantal jaren.

SharePoint

André Maas (applicatiebeheerder TCC-Centraal) licht in de directieraadvergadering kort toe wat de stand van zaken is op het gebied van SharePoint. André heeft inmiddels op iedere locatie een uitleg gegeven over het gebruik en het beheer van Sharepoint. De locaties kunnen nu aan de slag om een plan van aanpak te maken voor de gehele de invoering van daarvan. Vervolgens word er per locatie een migratieplan gemaakt om de transitie van de L-schijf naar SharePoint goed te laten verlopen.
De locaties Losser, Lyceumstraat en Potskampstraat zijn met de uitrol al gestart. Ervaringen die zij opdoen worden gedeeld me de andere locaties zodat we van elkaar kunnen leren.

Scholingstraject voor LD-docenten

Vanaf komend schooljaar start er een nieuw scholingstraject voor LD-docenten. De KPC Groep en Learnovate zijn een samenwerking overeen gekomen om met elkaar en in nauw overleg met de Stichting Carmelcollege een passend LD traject vorm te geven.
Uit voorafgaand onderzoek is gebleken dat LD docenten in het algemeen behoefte hebben aan versterking van hun rol t.a.v. hun innovatieve taken en taken in kwaliteitsverbetering. In dit scholingstraject wordt hieraan aandacht besteed middels het volgen van masterclasses en het doen van een praktijkopdracht.
Voor dit scholingstraject zijn inmiddels enkele docenten van het TCC geworven.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.