Onze brugklassen
Onze brugklassen
Onze brugklassen
Onze brugklassen
Onze brugklassen
Onze brugklassen
Onze brugklassen
Onze brugklassen
Onze brugklassen
Onze brugklassen
Onze brugklassen

Onze brugklassen

Naast de eerste klas van het Praktijkonderwijs kennen we vijf typen brugklassen:

  • BBL-A    de basisberoepsgerichte leerweg met aangepaste tabel en ondersteuning.
  • BBL        de basisberoepsgerichte leerweg, al dan niet met ondersteuning.
  • KT       de kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg eventueel met ondersteuning.
  • HV         de HAVO en VWO klas.
  • VWO-E  de VWO Extra klas voor talenten

 

Ondersteuning binnen het VMBO

Als uw zoon of dochter in aanmerking komt voor een vorm van meer ondersteuning binnen het VMBO (advies Commissie 10-14) zijn er twee mogelijkheden. Als hij of zij het reguliere onderwijsprogramma aankan, dan kan worden gekozen voor één van de brede instroomlocaties. Heeft uw kind daarnaast extra begeleiding en ondersteuning nodig, dan gaat hij of zij naar de onderbouw-unit van de locatie Potskampstraat. Deze locatie biedt op deze leerling afgestemd onderwijs in kleine groepen.

 

Praktijkonderwijs (PrO)

Komt uw kind in aanmerking voor praktijkonderwijs (PrO), dan gaat het naar de afdeling Praktijkonderwijs van de locatie Potskampstraat. Deze afdeling beschikt over een apart schoolgebouw. Leerlingen blijven, uitzonderingen daargelaten, ongeveer tot hun 18e levensjaar op deze afdeling. Praktijkonderwijs is vooral bedoeld voor leerlingen die veel moeite hebben met de theorievakken. Het onderwijs bestaat dan ook vooral uit praktijkvakken. Daar liggen vaak de mogelijkheden van deze leerlingen. Ze krijgen les in kleine groepen.

Naarmate ze ouder worden, neemt de praktijk een steeds grotere plaats in. Speciale cursussen, via school aangeboden, leiden toe naar certificaten. Vervolgens doen leerlingen via stages veel werkervaring op. Uiteindelijk voert deze stage naar een werkplek op de arbeidsmarkt, waarbij nog vakgerichte cursussen gevolgd kunnen worden.

 

VWO-extra

Deze stroom is bedoeld voor leerlingen die cognitief begaafd zijn en richt zich op de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen. We willen de leerlingen veel keuzemogelijkheden bieden om hun nieuwsgierigheid en interesse te prikkelen.

Het zijn juist deze leerlingen die nooit geleerd hebben hun grenzen op te zoeken, die vaak moeite hebben met samenwerken en die op cognitief gebied nog weinig weerstand ervaren hebben. We dagen de leerlingen telkens uit hun intellectuele grenzen op te zoeken en te verleggen. Soms kost dat moeite want leren moet vaak in samenwerking met anderen gebeuren en ook vinden we het belangrijk de leerlingen te laten ervaren en weten hoe intellectuele uitdagingen aangepakt moeten worden. Naast samenwerkend leren in de school, gaan deze leerlingen er ook wat vaker op uit om extern leren mogelijk te maken.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.